giften

U kunt uw gift overmaken op

  • bankrekening NL16 INGB 0002 1053 11
  • ten name van de Geert Sterringa Stichting
  • onder vermelding van ‘gift‘.

De Geert Sterringa Stichting heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen aan de stichting gedane giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Tevens kunnen schenkingen, legaten en erfenissen door de stichting onder gunstige fiscale voorwaarden worden ontvangen.

U kunt de erkenning van de Geert Sterringa Stichting als ANBI door de Belastingdienst controleren op ANBI zoeken, u vult in:

instelling: Geert Sterringa Stichting

Ook wanneer vrijwilligers voor onze stichting werkzaamheden verrichten en afzien van declaratie van daarmee samenhangende gemaakte onkosten, kunnen deze kosten als gift voor belastingaftrek in aanmerking komen, kijk op:

De belastingaftrek geldt zowel voor particulieren als zelfstandige ondernemers, die de giften onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting in aftrek kunnen nemen. Raadpleeg zonodig uw belastingadviseur en/of kijk op:

Bedrijven en instellingen kunnen de giften onder voorwaarden in aftrek nemen voor de vennootschapsbelasting. Raadpleeg zonodig uw belastingadviseur of accountant.

v01.00 © Geert Sterringa Stichting 2014