beloningsbeleid

De werkzaamheden voor onze stichting vinden plaats op vrijwillige basis. Er wordt daarvoor geen honorarium verstrekt. Wel kunnen vergoedingen voor gemaakte onkosten worden gegeven, wanneer deze onkosten samenhangen met werkzaamheden waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven. Vergoedingen worden betaald voorzover de middelen van de stichting dat toelaten.

Het uitbetalen van onkostenvergoedingen vindt eerst plaats nadat een gespecificeerde en van bewijsstukken voorziene declaratie bij de penningmeester is ingediend.

De hoogte van de onkostenvergoedingen komt in grote lijnen overeen met hetgeen aan een werknemer in loondienst belastingvrij door de werkgever mag worden vergoed.

Indien afgezien wordt van declaratie van gemaakte onkosten kan de penningmeester worden verzocht een verklaring af te geven, dat de onkosten zijn gemaakt in verband met de werkzaamheden van de stichting, waartoe het bestuur heeft besloten en waarvoor opdracht is gegeven.