in de media

aankondiging van het onderzoek

het onderzoek

 • veelvuldig werden in regionale bladen oproepen gedaan aan nabestaanden en andere belangstellenden om contact op te nemen i.v.m. het onderzoek – zie hier een oproep in het Streekblad (14-12-2011) – andere oproepen verschenen o.m. in de Groninger Gezinsbode (9 november 2010) en de Kanaalstreek/Ter Apeler Courant (21 maart 2012)

Streekblad

aankondiging van het boek

provinciale boekpresentatie

 

 

 

 

 • een verslag in Manifest (13 maart 2014)

gemeentelijke boekpresentaties

 • Hoogezand-Sappemeer (17 april 2014) – zie hier het artikel dat n.a.v. de boekpresentatie verscheen in de HS-krant (23 april 2014)
 • Appingedam/Delfzijl (2 mei 2014)
 • Oldambt (Drieborg) (3 mei 2014) – zie de aankondigingen in de Oldambster (maart 2014) en (april 2014)
 • Groningen (9 december 2015) – zie de verslagen in het Dagblad van het Noorden (10 december 2015) en Manifest (17 december 2015 ) – zie ook het artikel in het Dagblad van het Noorden met de aankondiging
 • Pekela (18 april 2016) – zie het verslag op de site Prachtig Pekela

recensies

 • ‘Dat verzet was in Groningen, met zijn fabrieken en leden van de CPN (Communistische Partij van Nederland) belangrijk, vastberaden en relatief ook hevig. Maar die geschiedenis is er bekaaid van afgekomen. Tot nog toe.’ (AFVN) (5 maart 2014)
 • ‘De communisten in Oost-Groningen hebben zwaar geboet voor hun verzet tegen de Duitse bezetter. Het communistische verzet in Groningen krijgt eindelijk erkenning dankzij diepgravend onderzoek van Ruud Weijdeveld ‘ (Nederlands Dagblad) (7 maart 2014)
 • ‘Uit het boek wordt duidelijk dat de Groninger communisten tijdens de oorlog waarschijnlijk de zwaarste klappen van alle verzetsgroepen in de provincie kregen.’ (HP/De Tijd) (7 maart 2014)
 • Het 640 pagina’s tellende, rijk geillustreerde boek (…) vertelt het verhaal en is tegelijkertijd naslagwerk en bronnenboek.’ (HS-krant) (23 april 2014)
 • ‘Historicus Ruud Weijdeveld geeft in dit boek een gedetailleerd verslag van de antifascistische activiteiten van communisten in de stad en de provincie Groningen, hun systematische vervolging door de bezetter en de late er­ kenning voor hun verzetswerk na de oorlog. Velen van hen kwamen in Kamp Amersfoort terecht (…) Het heeft een  lijvig boek opgeleverd  dat een  waardevolle aanvulling vormt op het in 1986 gepubliceerde standaardwerk ‘Partij in het verzet’ van Hansje Galesloot en Susan Legêne.’ (Nieuws, uitgave van Nationaal Monument Kamp Amersfoort) (april 2014)
 • ‘Onverteerbaar was dan ook dat de communisten na de oorlog niet de erkenning kregen die hen toekwam. In die tekortkoming heeft Weijdeveld willen voorzien met zijn magnum opus.’ (Contactblad Stichting 1940-1945) (voorjaar 2014)
 • ‘Het resultaat is vastgelegd in een monumentaal werkstuk waarin het communistische verzet in de provincie Groningen uitvoerig, zorgvuldig en vanuit verschillende standpunten wordt belicht. Een eerbetoon aan de kameraden aan wie dat zo lang werd ontzegd!’ (Manifest) (8 mei 2014)
 • IMG_20170715_0003‘Na het lezen van dit indrukwekkende boek valt dan ook niet anders te concluderen dan dat hierin de betekenis van het Groningse communistische verzet zonder meer tot zijn recht is gekomen. Ruud Weijdeveld vult met zijn boek niet alleen een knagende leemte in de oorlogsgeschiedschrijving op, maar heeft ook een monument gecreeerd voor de communistische verzetsstrijders en hun bijdrage aan de Bevrijding van Nederland (…) Iedere geïnteresseerde in de geschiedenis van WOII, met name op regionaal niveau, hoort dit werk aan te schaffen.’ (Stad & Lande) (2e kwartaal 2014)
 • ‘In de jaren tachtig werden veel gegevens verzameld over de periode voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze bleven jarenlang op de plank liggen totdat Ruud Weijdeveld in 2009 de draad weer oppikte. Hij breidde het aanwezige materi­aal uit met degelijk archiefonderzoek en aanvullende interviews met de enkele, nog levende ver­zetsstrijders of hun nabestaanden. Het resultaat is vastgelegd in een monumentaal werkstuk: twee boekdelen waarin het communistisch verzet in de provincie Groningen uitvoerig, zorgvuldig en vanuit verschillende standpunt en wordt belicht. De twee delen vormen daarmee een monument voor deze kameraden, een eerbetoon aan wie dat zolang is ontzegd!’ (Marxistische studies, uitgave van het Instituut voor Marxistische Studies, Brussel) ( juli-september 2014)
 • ‘Weijdeveld heeft voor de CPN in oorlogstijd een monument in druk geschreven. In één keer uitlezen zal, gezien de omvang, niemand lukken. Maar de bewondering voor de auteur groeit naarmate hij of zij verder leest. Wat een research! Wat een vloed aan indringende gegevens! Knap is de manier waarop de auteur foto’s, tekeningen, persoonlijke herinne­ringen, fragmenten van dagboeken en andere documenten in zijn tekst weet te verwerken (…) Driekwart eeuw na de meidagen van 1940 heeft de Groningse CPN een magistraal eerbetoon gekregen. Het communisme mag ook in Groningen aanhang verloren hebben, zijn oorlogsverleden straalt moed en elan uit. Het communistische verzet in Groningen 1940-1945 is geen vrolijke lectuur, maar wel een boeiend epos van strijdbaarheid, door geen tiran te temmen.’ (Veenkoloniale Volksalmanak) (2014) (boek van het jaar 2014)
 • ‘Het boek is een bewonderenswaardig eerbetoon aan al die mensen, die lang – te lang – hebben moeten wachten op de erkenning van hun bijdrage aan de bevrijding van ons land.’ (oud-burgemeester Ruud Vreeman van Groningen in zijn boekje ‘Mijn kleine Grote Markt’, 2014)

overige publiciteit

 • een interview met GeertJan Herder en Ruud Weijdeveld over het boek op RTV Noord (6 maart 2014)
 • een bericht over het boek op de facebookpagina van Tresoar door Otto Kuipers (Tresoar, Leeuwarden) (10 maart 2014)
 • een interview over het boek met Ruud Weijdeveld in het Contactblad Stichting 1940-1945 (voorjaar 2014)
 • ruime aandacht voor het boek in het VPRO-radioprogramma ‘Het spoor terug’ in twee afleveringen, de eerste aflevering over de jaren ’30 Het spoor terug, deel 1 (6 april 2014)
 • en de tweede aflevering over het verzet in de oorlogsjaren Het spoor terug, deel 2 (13 april 2014)
 • aandacht voor de hulp aan vluchtelingen in Groningen in het zesde deel van de VARA-TV-serie De Strijd (13 november 2015)
 • Ger Kastein studeerde in de jaren ’30 in Groningen. Op 19 februari 1943 onttrok hij zich aan het verhoor door uit het raam te springen van het vertrek in het Tweede Kamer-gebouw, dat op 20 juni 2017 naar hem werd vernoemd. Zie hier voor meer informatie over deze vernoeming.