Geert Sterringa (1876-1944)

Voorman van de Communistische Partij in Groningen

Tijdens het CPN-congres in 1919 in Groningen

Tijdens het CPN-congres in 1919 in Groningen (midden)

Geert Sterringa werd in 1876 geboren in het Friese Firdgum. Afkomstig uit een onderwijzersgeslacht werd hij zelf ook onderwijzer. Na zijn verhuizing naar Groningen werd hij zeer actief in de arbeidersbeweging. Hij werd in 1901 gekozen tot eerste secretaris van de in dat jaar opgerichte Groninger bestuurdersbond van vakverenigingen (GBB). In 1909 was Sterringa voorzitter van de plaatselijke SDAP-afdeling, toen de Tribune-groep door de SDAP werd geroyeerd. De geroyeerden richtten een nieuwe partij op: de Sociaal-Democratische Partij (SDP). Enkele maanden na de oprichting sloot Sterringa zich hierbij aan.

In 1918 werd de SDP omgedoopt tot Communistische Partij van Nederland (CPN). Dit hing samen met de verbondenheid van de partij met de Russische revolutie in november 1917 en de daaruit voortvloeiende aansluiting bij de Internationale van communistische partijen (Comintern). Deze kwam naast de Internationale van sociaal-democratische partijen te staan, die de Russische revolutie veroordeelden.

140118.RW131224.GSS001.P_R.WEB.InfoRW.13 - Sterringa

Geert Sterringa

Sterringa zette zich volledig in voor de nieuwe partij. Hij zat vele jaren in het landelijk partijbestuur en vertegenwoordigde de CPN in de Provinciale Staten en na zijn pensionering ook in de Groningse gemeenteraad.

Na de Duitse besetting in 1940 was Sterringa actief in de illegale CPN en was hij onder meer betrokken bij de illegale illegale krant Noorderlicht. In februari 1941 schreef hij – nadat in Amsterdam de Februaristaking had plaatsgevonden – een manifest waarin scherp stelling werd genomen tegen de Jodenvervolging. Vervolgens werd hij op 10 maart 1941 gearresteerd. Op 23 april 1941 werd hij overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen, waar hij waarschijnlijk tot begin januari 1942 verbleef.

Na enkele maanden in kamp Amersfoort werd hij eind maart 1942 op transport gesteld naar kamp Buchenwald in Duitsland. Daar kwam hij op 19 januari 1944 om het leven. Tot het laatste toonde hij zich in zijn brieven zeer geïnteresseerd in het wel en wee van zijn familie in Nederland.

In de jaren ’80 werd in Groningen een straat naar Sterringa genoemd.

Van een toespraak van Geert Sterringa voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1937 is een geluidsfragment van vijf minuten bewaard gebleven. De transcriptie van deze toespraak, gemaakt door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, kunt u nalezen.

In het Biografisch woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) treft u eveneens een biografie van Geert Sterringa aan.