doelstelling

Artikel 2 van de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van de geschiedenis van de arbeidersbeweging, één en ander in de  ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
b. het (doen) verzorgen van lezingen en scholing;
c. het verrichten en het bevorderen van publicaties;
d. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn

v01.01 © Geert Sterringa Stichting 2019