actueel beleidsplan

wat vooraf ging

In 1986 is bij uitgeverij Wolters-Noordhoff/Forsten Rode Hulp De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940 in een oplage van 2.200 exemplaren verschenen. Als voorpublicatie was al in 1982 in eigen beheer de bundeling van illegale nummers van de verzetskrant Noorderlicht uitgegeven. Deze bundel verscheen onder de titel De illegale communistische pers in Groningen 1940-1941, de eerste druk in een oplage van 300, de tweede druk in 1983 in een oplage van 150.

Om de publicatie van Rode Hulp mogelijk te maken werd begin 1986 de Geert Sterringa Stichting opgericht.

Het onderzoek naar de rol van de communistische partij in Groningen in het verzet tegen het Duitse fascisme werd in het najaar van 2009 hervat. Vanaf het voorjaar van 1980 was hier al gedurende ruim vijf jaar door een tiental mensen onderzoek naar verricht. Met de publicatie over de illegale CPN, Het communistische verzet in Groningen 1940-1945, werd in 2014 het onderzoek afgerond.

Aangezien van de illegale werkzaamheden weinig op schrift is nagelaten, hebben het houden van interviews met de direct betrokkenen en hun nabestaanden tijdens het onderzoek centraal gestaan.

beleid vanaf 2014

Sinds 2014 staan de activiteiten van de stichting voornamelijk in het teken van de herinnering aan en de herdenking van het communistische verzet in Groningen, zoals het houden van lezingen, het organiseren van bijeenkomsten en boekverkoop:

  • ondersteunen van het plaatsen van herinneringsborden aan de vluchtwegen van de ’30-er jaren in het Duits-Groningse grensgebied
  • ondersteunen van de jaarlijkse herdenking in het Duitse Esterwegen aan de voormalige concentratiekampen in het Eemsland
  • ondersteunen van de jaarlijkse Swint-herdenking in de stad Groningen
  • voortzetting van de verkoop van de publicatie Het communistische verzet in Groningen 1940-1945, nu voor de gereduceerde prijs van € 26,95 per set van twee delen

Waar mogelijk wordt daarbij samengewerkt met anderen, zowel aan beide zijden van de grens, als in de noordelijke provincies en landelijk.

In 2018 is toestemming verleend voor een uitgave in Duitsland van Rode Hulp in de Duitse taal.

Op korte termijn zijn er geen plannen voor nieuw onderzoek. Op de wat langere termijn is dit niet uit te sluiten.