over GSS

De Geert Sterringa Stichting is op 3 januari 1986 bij notariële akte opgericht en is genoemd naar Geert Sterringa (1876-1944).

In artikel 2 is de doelstelling omschreven, waarvan ons actueel beleidsplan is afgeleid. Elders vindt u een en ander uitgewerkt in een uitgebreid overzicht van onze activiteiten, waaronder ook een groot aantal publicaties.

registratie en inschrijving

  • het fiscaal nummer van de Geert Sterringa Stichting is 8116 95 852
  • de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41010917
  • het bankrekeningnummer van de stichting is NL16 INGB 0002 1053 11

v01.01 © Geert Sterringa Stichting 2019