illegale CPN

Het communistische verzet in Groningen – 1940-1945

140144.HD140218.GSS001.P_R.WEB.v00.01.Omslag – 640 pagina’s op groot formaat

– gebonden in twee delen

– rijk geïllustreerd en in kleur

– ‘stille getuigen’ – afbeeldingen van alle monumenten

– verslagen en verklaringen

– overzichten van literatuur, archieven en geïnterviewden

– een uitgebreid register

– slechts € 26,95 voor beide delen samen

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Profiel in Bedum. U kunt hier het boek bestellen.

motto

‘Wij hebben altijd op het standpunt gestaan: we moeten hier weer uit.
We moeten vertellen wat er is gebeurd, bijvoorbeeld in het kamp.
En wat ze met ons en onze mensen hebben gedaan. Hoe ze ons hebben gefolterd.’
(Lien Niehoff)

inhoud

Door de ligging van een aantal concentratiekampen vlak over de grens kwamen de Groningse communisten al vroeg in aanraking met het fascisme in Duitsland. Ze verleenden hulp aan vluchtelingen uit deze kampen en steunden met illegale lectuur en geld het verzet in Duitsland. Tijdens de bezetting gingen zij door met deze strijd. Eind 1940 gaven zij hun eerste illegale verzetskrant uit, het Noorderlicht. Na protesten tegen de Jodenvervolging vonden in het voorjaar van 1941 in hun rijen reeds een honderdtal arrestaties plaats. Toen de bevrijding kwam was hun krant De Waarheid desondanks een van de grootste verzetskranten in Groningen. Maar de prijs die zij betaalden was hoog. Talrijke communisten kwamen op gruwelijke wijze in Duitse concentratiekampen om het leven, anderen werden voor het leven getekend.

Na de bevrijding bleef erkenning lang uit. Terwijl de communisten bij de eersten waren die in het verzet gingen, behoorden zij en hun nabestaanden tot de laatsten die voor een uitkering van de Stichting 1940-1945 in aanmerking kwamen.

Dit boek vertelt het verhaal van het communistisch verzet in Groningen, opgetekend aan de hand van herinneringen van de verzetsdeelnemers zelf. Reeds in de jaren ’80 van de vorige eeuw werden tientallen van hen geïnterviewd. Nadat bijna 30 jaar later ook het noodzakelijke archiefonderzoek was gedaan werd deze publicatie mogelijk. Al met al een overtuigend document over de Groningse communisten en hun strijd tegen de Duitse bezetters. Een deel van de geschiedenis van de stad en provincie Groningen dat (te) lang onderbelicht is gebleven.

U kunt hier de uitgebreide inhoudsopgave raadplegen.

de schrijver

Ruud Weijdeveld is historicus, woonde twintig jaar in Groningen en werkte vele jaren aan het boek, waaraan diepgaand onderzoek ten grondslag ligt.

aanbevelingen (op de omslag)

  • De na-oorlogse geschiedenis heeft onder invloed van de Koude Oorlog weinig recht gedaan aan de inspanningen van communisten in het verzet tegen de Nazi’s. Daarom is het goed dat dit boek is verschenen. Het verhaal van de illegale CPN is een belangrijk onderdeel van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Opdat wij niet vergeten!’ (Jacques Wallage, oud-burgemeester van Groningen)
  • Met de beschrijving van het verzet van de illegale CPN voegt Ruud Weijdeveld een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de bezetting in Groningen. Een gedegen studie die het verhaal van de communistische oorlogsslachtoffers en verzetsstrijders voor altijd vastlegt, zodat wij hen blijven herinneren.’ (José van Schie, voorzitter Stichting 4 mei Herdenking Groningen)
  • Dit boek doorbreekt mede de mythe dat de Nederlandse communisten pas na de overval op de Sovjet Unie in juni 1941 in het verzet gingen.’ (Dik de Boef, voorzitter Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers, COVVS)
  • Het communistische verzet in Groningen‘ verdient een speciale plaats in de verzetsliteratuur. Met honderden documenten en interviews met verzetsmensen en nabestaanden, met authentieke brieven en verklaringen, wordt op een fascinerende en ontroerende wijze een beeld gegeven van de motieven en standvastigheid van de communisten. Dit boek staat als een ere-monument voor de Groningse communisten, die mee hielpen de democratie in ons land te herstellen.’ (Max van den Berg, redacteur van Contactblad ’40-’45, centraal orgaan van de Stichting 1940-1945)

recensies

  • ‘Het communistische verzet in Groningen krijgt eindelijk erkenning dankzij diepgravend onderzoek van Ruud Weijdeveld ‘ (Nederlands Dagblad) (7 maart 2014)
  • ‘Het communistische verzet in Groningen 1940-1945 is geen vrolijke lectuur, maar wel een boeiend epos van strijdbaarheid, door geen tiran te temmen.’ (Veenkoloniale Volksalmanak) (2014) (boek van het jaar 2014)
  • ‘Na het lezen van dit indrukwekkende boek valt dan ook niet anders te concluderen dan dat hierin de betekenis van het Groningse communistische verzet zonder meer tot zijn recht is gekomen. Ruud Weijdeveld vult met zijn boek niet alleen een knagende leemte in de oorlogsgeschiedschrijving op, maar heeft ook een monument gecreeerd voor de communistische verzetsstrijders en hun bijdrage aan de Bevrijding van Nederland (…) Iedere geïnteresseerde in de geschiedenis van WOII, met name op regionaal niveau, hoort dit werk aan te schaffen.’ (Stad & Lande) (2e kwartaal 2014)
  • Zie voor de meer recensies de pagina ‘in de media’