bestelformulier

Het communistische verzet in Groningen – 1940-1945 kunt u bestellen door € 26,95 * over te maken op rekening NL16 INGB 0002 1053 11 ten name van Geert Sterringa Stichting onder vermelding van ‘illegale CPN’ èn onderstaande gegevens in te vullen en te verzenden. Het boek wordt u dan toegezonden.
Als bijdrage in de verzendkosten verzoeken wij u € 7,50 extra over te maken.

naam **

adres

postcode

woonplaats

e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in verband met de verzending van uw boek.

* Genoemde bedragen gelden uitsluitend voor verzending naar een adres in Nederland van één boek: Wacht met de betaling, als:

mijn bestelling moet naar land

ik bestel exemplaren

Wij sturen u dan nog bericht over het over te maken bedrag.

** Indien de tenaamstelling van uw betaalrekening afwijkt van de naam van het verzendadres:

tenaamstelling betaalrekening

v01.05 © Geert Sterringa Stichting 2019