RSIN 8116.95.852

Het communistische verzet in Groningen – 1940-1945

140144.HD140218.GSS001.P_R.WEB.v00.01.Omslag auteur Ruud Weijdeveld is maandag 30 november 2020 overleden; zie verder

Op 5 maart 2014 vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar door Commissaris van de Koning Max van den Berg aan oud-verzetsstrijdster Emmy Kobus-Wolters. Door o.m. OOG-tv en RTV Noord is aandacht besteed aan het verschijnen van de publicatie. Een uitgebreid overzicht van diverse reacties in de media is elders beschikbaar.

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Profiel in Bedum. De gereduceerde prijs bedraagt vanaf april 2019 slechts € 26,95 voor beide delen samen. Wel vragen wij u een bijdrage in de verzendkosten (ca. € 7,50). U kunt het boek nu bestellen. Onder illegale CPN treft u meer informatie aan over dit boek.

Reactie van oud-burgemeester Vreeman van Groningen

‘Het boek is een bewonderenswaardig eerbetoon aan al die mensen, die lang – te lang – hebben moeten wachten op de erkenning van hun bijdrage aan de bevrijding van ons land.’ (oud-burgemeester Ruud Vreeman van Groningen in zijn boekje ‘Mijn kleine Grote Markt’, 2014)

Boek van het jaar 2014

De Veenkoloniale Volksalmanak koos het boek over het communistische verzet in Groningen tot ‘boek van het jaar 2014’. Uit de recensie: ‘Weijdeveld heeft voor de CPN in oorlogstijd een monument in druk geschreven. In één keer uitlezen zal, gezien de omvang, niemand lukken. Maar de bewondering voor de auteur groeit naarmate hij of zij verder leest. Wat een research! Wat een vloed aan indringende gegevens! Knap is de manier waarop de auteur foto’s, tekeningen, persoonlijke herinne­ringen, fragmenten van dagboeken en andere documenten in zijn tekst weet te verwerken (…) Driekwart eeuw na de meidagen van 1940 heeft de Groningse CPN een magistraal eerbetoon gekregen.’

Tentoonstelling in Veendam

Door het Veenkoloniaal Museum in Veendam werd van 26 april t/m 21 juni 2015 een tentoonstelling georganiseerd over het communistische verzet in Groningen. In de uitnodiging voor de opening schreef het museum: ‘Het verzet van de communisten begon al voor de inval van de Duitse troepen. Tijdens de oorlog werd het communistische verzet zwaar getroffen, maar het hield stand tot de bevrijding. Na de oorlog werd hun rol jarenlang ontkend. Documenten en foto’s getuigen van dit verzet.’ Tijdens de opening werd o.a. het woord gevoerd door burgemeester Pieter Smit van Oldambt.

Stolperstein voor August Kraak

IMG_0869 - kopieOp 10 juni 2017 werd in Emden een Stolperstein gelegd voor August Kraak. Eind 1933/begin 1934 leidde Kraak de illegale KPD in Emden. Daarna vluchtte hij naar Groningen, van waaruit hij steun aan het verzet in Duitsland organiseerde. Zo werden onder meer illegale pamfletten via Delfzijl naar Emden gesmokkeld. Later sloot hij zich aan bij de Internationale Brigades in Spanje en vervolgens bij het ondergrondse verzet in Frankrijk. Daarna keerde hij terug naar Emden waar hij in 1947 stierf. Dirk Akkermans sprak  enkele woorden en legde bloemen namens de Geert Sterringa Stichting. Zie hier Dirks toespraak. Naar aanleiding van deze gebeurtenis verschenen verschillende artikelen over August Kraak. Zie hier de artikelen in het Contactblad van de Stichting 1940-1945 en op de site van Stichting Spanje 1936-1939.

Geert Sterringa ereburger van de stad Groningen

SterringaDe gemeenteraad van Groningen heeft op 19 april 2017 unaniem besloten om postuum het ereburgerschap van de stad toe te kennen aan Geert Sterringa om zijn rol en die van de andere communistische verzetsstrijders uit de stad tijdens de Duitse bezetting te eren. Uit het persbericht van de gemeente ter toelichting van dit besluit: ‘Het gemeentebestuur van Groningen is Geert Sterringa zeer dankbaar voor al hetgeen hij voor de stad betekend heeft. In het bijzonder in de donkerste periode uit de geschiedenis van onze stad hield hij de vlam van de hoop brandend. In Geert Sterringa eren wij tevens al zijn omgebrachte kameraden uit het communistische verzet.’ Zie ook de bekendmaking in het Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad. Op 9 februari 2018 heeft de inschrijving in het ‘Gulden Boek’ van de stad in aanwezigheid van de nabestaanden en onder grote publieke belangstelling plaatsgevonden.

Harm Luppenspark in Finsterwolde

In Finsterwolde is in de verzetsliedenbuurt een nieuw park vernoemd naar de communistische verzetsstrijder Harm Luppens, die in 1942 in Sachsenhausen om het leven kwam. Luppens was de enige omgekomen communist naar wie in Finsterwolde geen straat werd genoemd, omdat zijn moeder dat niet aan kon. Op 10 maart 2018 werd het park officieel geopend.