doelstelling

Artikel 2 van de statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van de geschiedenis van de arbeidersbeweging, één en ander in de  ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
b. het (doen) verzorgen van lezingen en scholing;
c. het verrichten en het bevorderen van publicaties;
d. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

registratie en inschrijving

  • het fiscaal nummer van de Geert Sterringa Stichting is 8116 95 852
  • de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41010917
  • het bankrekeningnummer van de stichting is NL16 INGB 0002 1053 11

v01.00 © Geert Sterringa Stichting 2014