activiteiten

tot nu toe

Met de publicatie over de illegale CPN, Het communistische verzet in Groningen 1940-1945, komt het onderzoek naar de rol van de communistische partij in Groningen in het verzet tegen het Duitse fascisme tot een afronding. Vanaf het voorjaar van 1980 is gedurende ruim vijf jaar door een tiental mensen hiernaar onderzoek verricht. Aangezien van de illegale werkzaamheden weinig op schrift is nagelaten, hebben het houden van interviews met de directbetrokkenen in deze periode centraal gestaan.

In 1986 is bij uitgeverij Wolters-Noordhoff / Forsten Rode Hulp De opvang van Duitse vluchtelingen in Groningerland 1933-1940 in een oplage van 2.200 uitgegeven. Als voorpublicatie verscheen in 1982 in eigen beheer de bundeling van illegale nummers van de verzetskrant Noorderlicht onder de titel De illegale communistische pers in Groningen 1940-1941. De eerste druk in een oplage van 300, de tweede druk in 1983 in een oplage van 150.

Om de publicatie van Rode Hulp mogelijk te maken is begin 1986 de Geert Sterringa Stichting opgericht. Vanaf het najaar van 2009 is het onderzoek hervat, in opdracht van en met steun van de Geert Sterringa Stichting, waaraan opnieuw velen hebben bijgedragen.

en wat komt

De komende jaren zal de verkoop van de publicatie over de illegale CPN centraal staan. Tevens zal via verschillende media de inhoud van de publicatie onder de aandacht van het publiek worden gebracht. In de eerste plaats tijdens verschillende bijeenkomsten. Verder wordt samenwerking gezocht met derden, zoals het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

v01.00 © Geert Sterringa Stichting 2014