over GSS

De Geert Sterringa Stichting is op 3 januari 1986 bij notariële akte opgericht en is genoemd naar Geert Sterringa (1876-1944).

In artikel 2 is de doelstelling omschreven, waarmee de kern van onze activiteiten is beschreven.

v01.00 © Geert Sterringa Stichting 2014