lezingen en toespraken

Lezingen en toespraken in relatie met de publicatie Het communistische verzet in Groningen – 1940-1945

  • lezing 4 mei 2011 door Ruud Weijdeveld in de Martinikerk bij de 4 mei-herdenking
  • toespraak 6 december 2013 door Ruud Weijdeveld bij de onthulling van de herinneringsplaquette voor omgekomen gemeenteraadsleden op het stadhuis van Groningen
  • toespraken 5 maart 2014 voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar van de publicatie

gehouden bijeenkomsten:

v01.07 © Geert Sterringa Stichting 2014