relaties

Comité Herdenking Februaristaking

Uit de oproep: ‘Op dinsdag 25 februari 2014 komen wij in Amsterdam op het Jonas Daniël Meijerplein bijeen om de Februaristaking te herdenken en de stakers te eren. Wij roepen iedereen op aan die herdenking en aan het defilé langs het monument de Dokwerker deel te nemen.

Stichting 4 mei Herdenking Groningen

De gemeente Groningen en met haar de Stichting 4 mei Herdenking Groningen is van mening dat het een groot goed en een voorrecht is dat we onze oorlogs-slachtoffers met elkaar en in vrijheid kunnen gedenken. Het is goed dat onze kinderen kennis nemen van de waanzin die oorlog heet en van de ellende die hieruit voort kan komen. Verdraagzaamheid, democratie, vrijheid van meningsuiting: het zijn alle thema’s die met herdenken te maken hebben.

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

‘De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is een kleine, dynamische erfgoedinstelling voor informatie en documentatie over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen. OVCG houdt de herinnering aan deze tijd levend door het organiseren van educatieve projecten, het maken van publicaties en documentaires, voorlichting en beheer van collecties.’

de vereniging Stad & Lande

Stad & Lande’ bestaat sinds 1924 en is een vereniging voor iedereen met interesse voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Jaarlijks is de vereniging verantwoordelijk voor meerdere publicaties, excursies en restauraties van monumenten.

Uitgeverij Profiel b.v. te Bedum

Profiel is een uitgeverij op het gebied van de geschiedenis van en cultuur in Groningen en is onderdeel van de Scholma Groep in Bedum.

Bijzondere Locaties Groningen

130510.HD140219.GSS001.PBL-WO2.MRK.image005.logoBijzondere Locaties Groningen verhuurt vijf monumentale locaties in de stad en provincie Groningen. Deze karakteristieke gebouwen hebben alle na een restauratie een nieuwe bestemming gekregen en zijn daarmee als cultureel erfgoed behouden gebleven.

v01.00  © Geert Sterringa Stichting 2014