bestuur

  • Ruud Weijdeveld (voorzitter)
  • Herre van Dokkumburg (secretaris/penningmeester)
  • Dirk Akkermans (lid)
  • Eric Op ‘t Eijnde (lid)
  • Pieter Rijsten (lid)

v01.00 © Geert Sterringa Stichting 2014