bestelformulier

Het communistische verzet in Groningen – 1940-1945 kunt u bestellen door € 42,95 * over te maken op rekening NL16 INGB 0002 1053 11 ten name van Geert Sterringa Stichting onder vermelding van ‘illegale CPN’ èn onderstaande gegevens in te vullen en te verzenden. Het boek wordt u dan toegezonden.

[contact-form-7 id=”500″ title=”Bestelformulier”]

v01.04 © Geert Sterringa Stichting 2014